Vad är Downshift?

Oftast brukar downshifting beskrivas med att en väljer fritid framför pengar, konsumtion väljs bort, och värde mäts snarare i tid än pengar. Ett vanligt sätt att downshifta är att helt enkelt försöka gå ner i arbetstid på sitt befintliga arbete, men det finns många fler sätt, som tex att byta jobb helt för att slippa ansvar och eventuell pendling. Downshifting handlar inte enbart om hur lite en kan arbeta men ändå fortsätta leva, utan det handlar om balans i situationen.

Oavsett om en älskar sitt jobb, sina kollegor, sina chefer osv så är det för många en obalans i att jobba fem dagar för att vara ledig två. För vissa fungerar det, men för väldigt många andra fungerar det inte alls. Många går in i väggen, många har söndagsångest, många drömmer om lottovinster för att kunna förändra sin situation.

Att föreställa sig en tillvaro där en lever på 80% av sin nuvarande lön, kan för många vara svårt. Det är lätt att binda upp sig på abonnemang, bilar, boenden, livstil. Det finns också en norm som säger att en god medborgare arbetar heltid och bidrar till samhället genom att konsumera. Inom rörelsen kring downshifting talas det ofta om en positiva bieffekter av att ha mindre pengar, utöver just att få mer tid över. En downshiftare tvingas tex att konsumera mindre, vilket i sin tur tär mindre på miljön.

Första gången jag hörde talas om ordet downshift, var när jag läste ett inlägg som Underbara Clara hade skrivit. Hon berättar om hur hon värderar tiden mer, och hur det skapar möjligheter för henne att leva det livet hon vill leva. Det inlägget blev kritiserat för att inte ta upp någon klassanalys, för det är så att alla kan så klart inte downshifta. Det är lätt för Magnus 33, med en advokatlön på 45 000 kr/månad att gå ner i arbetstid och värdera tid högre än överkonsumtion. Det är dock inte lika lätt för Boris 56, som tjänar 16 000 kr/månad som städare och dessutom har två tonårsbarn hemma att försörja. För honom är det inte lika lätt att välja bort konsumtion.

Oavsett situation handlar downshifting i grund och botten om aktiva val och inte huruvida någon har gått ner en eller 20 timmar per vecka.